Dobry Duszek niesie pokarm  w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń
Jesteś tu: strona główna

AKTUALNOŚCI

Od początku roku szkolnego 2016/2017 Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera akcję dożywania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Wacynie. W ramach akcji dożywiania wsparcie otrzymuje 6 uczniów.

 

Projekt realizowany jest w ramach umowy zawartej pomiędzy Fundacją „Dobry Duszek” z siedzibą przy ul. Mokrej 2, 26-600 Radom, a Fundacją PKO Banku Polskiego z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

czytaj więcej »

Pragniemy szczególnie podziękować DARCZYŃCOM za wsparcie corocznej akcji Wakacje z „Dobrym Duszkiem”. Tegoroczne wakacje możemy nazwać cudem… gdyż niemożliwe stało się możliwe.

czytaj więcej »

Fundacja „Dobry Duszek” w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” od dnia 01.05.2016 roku do dnia 31.10.2016 roku realizuje zadanie publiczne pt. „Pomoc żywnościowa z Dobrym Duszkiem”.

czytaj więcej »

loga PO PŻ

Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015, iż

 

w dniach 07 marca – 26 kwietnia 2016 roku w godz. 13:30 – 18:00 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Saska 4/6

odbędą się warsztaty zagospodarowania budżetem domowym w ramach działań towarzyszących

Wszystkie osoby chętne, zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i korzystające z pomocy w formie żywności serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej »

Nasi Darczyńcy i Partnerzy