Dobry Duszek niesie pokarm  w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń

Darowizny materialne

Przyjmujemy artykuły spożywcze, które można przeznaczyć do przygotowania gorących posiłków.

Możesz pomóc uruchomić gospodarstwo ekologiczne w celu produkcji płodów rolnych, które posłużą do przygotowania posiłków dla dzieci.

Przyjmujemy spadki:
nieruchomości, grunty orne,
inne darowizny majątkowe.