Dobry Duszek niesie pokarm  w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń