Dobry Duszek niesie pokarm  w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń

O Fundacji

Historia

Działania na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia wśród dzieci oraz młodzieży rozpoczęliśmy w 2003 roku jako oddział warszawskiej Fundacji „Pożywienie Darem Serca”. W roku szkolnym 2003/2004 posiłki dostarczaliśmy własnym transportem dla 60-ciorga dzieci, 20 szt. do  PSP nr 19 ul. Energetyków 10, 40szt. do PSP Lesiów  razem przekazaliśmy 9000 szt. Gorące posiłki przygotowaliśmy w kuchni w domu […]
Czytaj dalej ›

Misja

Fundacja Dobry Duszek niesie pokarm dzieciom w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń…   Z tym przesłaniem wychodzimy marzeniom, naprzeciw bo Nasz Dobry Duszek Kocha Wszystkie Dzieci…   autor tekstu – Stanisław Borecki (Stanley) z Radomia    Fundacja jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Czytaj dalej ›

Statut

Celem Fundacji jest:  Rozwiązywanie problemu niedożywienia Działalność charytatywna na rzecz rozwiązania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży uczącej się. Działalność na rzecz ochrony zdrowia, ekologii, oświaty i wychowania. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.   Działalność Fundacji jest realizowana głównie poprzez:   Bezpłatne wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży. Szkolenia, […]
Czytaj dalej ›

O nas

    Założycielka Fundacji  / Członek Zarządu Małgorzata Patynowska     Wydział Nauk Historycznych i Społecznych – kierunek studiów – Politologia       Jesteśmy tutaj nie po to, by wyciągnąć z życia co się da, ale żeby dodać do niego to, co możemy.”     (William Osler)                                                                             Jestem wdzięczna Bogu i ludziom, że  pomogli  […]
Czytaj dalej ›