Dobry Duszek niesie pokarm  w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń

Statut

Celem Fundacji jest:  Rozwiązywanie problemu niedożywienia

  1. Działalność charytatywna na rzecz rozwiązania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży uczącej się.
  2. Działalność na rzecz ochrony zdrowia, ekologii, oświaty i wychowania.
  3. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.

 

Działalność Fundacji jest realizowana głównie poprzez:

 

  • Bezpłatne wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży.
  • Szkolenia, sympozja, warsztaty, prezentacje.
  • Organizowanie turnusów, obozów edukacyjnych, obozów wypoczynkowo-edukacyjnych.

 

STATUT

 statut 2015