Dobry Duszek niesie pokarm  w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń

Podziękowania

Certyfikat Dobrych Praktyk Podziękowania od Bank Żywności 3 Podziękowania od Biskupa 2 Podziękowania od GOPS w Zakrzewie Podziękowania od Starosty Radomskiego Podziękowania od Urząd Gminy Wolanów Podziękowania od Wójt Gminy Przytyk Podziękowania od Zakrzew Podziękowania Prezydenta Radomia 2010 Podziękowania za Zbiórkę Żywności Rekomendacje dla Fundacji Dobry Duszek Rekomendacje Prezydenta Radomia 2012Podziękowania od Ogródka Jordanowskiego 20112012 Podziękowania od PSP Cerekiew 2009 Podziękowania od PSP Cerekiew 2010 Podziękowania od PSP Lesiów Podziękowania od PSP w Janiszewie 20112012 Podziękowania od PSP w Lesiowie Podziękowania od PSP w Wacynie 2012 Podziękowania od PSP w Woli Taczowskiej 2012 podzięowania od PSP Dąbrówka Podłężna 2011 Pomoc dla Ogródka Jordanowskiegopodziekowanie_001