Dobry Duszek niesie pokarm  w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń

WOLONTARIAT

Nasza Fundacja nawiązała współpracę z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu, ul. Wierzbicka 89/93.

czytaj więcej »

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w działania na rzecz wspólnego dobra.

 

Wolontariusze:

Edyta Siara

Wioletta Siek

Janusz Walczyk

czytaj więcej »

Do tego projektu wybrały fundację uczennice PG nr 13 w Radomiu należące do Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu: 

Agata Chłopicka, Klaudia Pyszczak, Agata Goliat, Katarzyna Pacyna.

czytaj więcej »