Aktualności

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017/2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Czerwiec 2nd, 2017
Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017, że trwa rejestracja skierowań upoważniających do otrzymania pomocy żywnościowej.

Priorytetem Fundacji jest pomoc rodzinom wielodzietnym.
Rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej bądź zdrowotnej winny zgłosić się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej celem pobrania skierowania ( załącznik nr 5 do wytycznych) i złożenia go w Fundacji ul. Mokra 2. w godz. 8 – 16 do końca września 2017r.
 

Fundacja “Dobry Duszek”
26-610 Radom, ul. Mokra 2
tel. (+48) 48 369 02 84,
kom. (+48) 504 659 288

KRS 0000239253
BNP Paribas Bank Polska: 13 1750 1253 0000 0000 0613 0151

Darmowy Program PIT dostarcza PITax.pl