Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Fundacja „Dobry Duszek” pomaga nie tylko najmłodszym, ale także całym rodzinom. Od 2005 roku Fundacja przekazuje także żywność wszystkim potrzebującym osobom- aktualnie w ramach programu PPOŻ 2014-2020.

W tej chwili „Dobry Duszek” pomaga 1200 osobom, którym przekazuje żywność z Radomskiego Banku Żywności. Działania te są prowadzone w ramach programu unijnego dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, tak więc jego odbiorcami są rodziny wielodzietne lub niepełne oraz osoby samotne będące w trudnej sytuacji materialnej.Jeżeli możemy Ci pomóc lub znasz kogoś kto potrzebuje naszej pomocy skontaktuj się z nami.  tel. (48) 369 02 84.

W kolejnych latach udało nam się przekazać:

 • 2005 – 2006 r.  pomoc otrzymało  300 osób – przekazano 10 908 kg żywności.
  Wrzesień  2006r.  dla 238 osób – żywność ze zbiórki „Podziel się posiłkiem” zorganizowaną przez:  Danone, Fundację Polsat, Bank Żywności.
 • Grudzień 2006r.   wsparcie otrzymało 200 osób – żywność ze zbiórki świątecznej zorganizowanej przez Radomski Bank Żywności.
 • wsparcie w formie żywności otrzymało 650 osób -29 418 kg żywności.
 • wsparcie w formie żywności otrzymało 1000 osób – 47 977 kg w tym Olkusz 4 077 kg żywności.
 • wsparcie w formie żywności otrzymało 1350 osób – 68 029,82 kg żywności. Olkusz dla 300 osób.
 • wsparcie w formie żywności otrzymało 1350 osób -przekazano 85 000 kg żywności.
 • przekazaliśmy paczki żywnościowe dla 1450 osób – 101 799,3 kg żywności.
 • przekazaliśmy paczki żywnościowe dla 1400 osób – 64 205,08 kg.
 • grudzień- 30 osób otrzymało świąteczne paczki ze zbiórki żywnościowej przeprowadzonej na terenie Radomia- w sumie 150kg.
 • styczeń- paczki żywnościowe dla 532 osób- 2 201,90 kg.
 • przekazano żywność 1200 osobom- w sumie 55 428 kg.
 • przekazano żywność 1200 osobom- w sumie 60,540 kg.

Fundacja “Dobry Duszek”
26-610 Radom, ul. Mokra 2
tel. (+48) 48 369 02 84,
kom. (+48) 504 659 288

KRS 0000239253
BNP Paribas Bank Polska: 13 1750 1253 0000 0000 0613 0151

Darmowy Program PIT dostarcza PITax.pl