Aktualności

Ruszyła kolejna odsłona projektu „DOBRY + DUSZEK = PEŁNY BRZUSZEK”

Wrzesień 7th, 2016

Od początku roku szkolnego 2016/2017 Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera akcję dożywania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Wacynie. W ramach akcji dożywiania wsparcie otrzymuje 6 uczniów.

 

Projekt realizowany jest w ramach umowy zawartej pomiędzy Fundacją „Dobry Duszek” z siedzibą przy ul. Mokrej 2, 26-600 Radom, a Fundacją PKO Banku Polskiego z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

Celem projektu jest zabezpieczenie jednego posiłku dziennie dla dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej; ochrona zdrowia dzieci z problemami niedożywienia. Adresatami projektu są dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, borykających się z bezrobociem, osieroconych, będących w trudnej sytuacji życiowej, uczęszczających do szkół podstawowych i świetlic środowiskowych na terenie subregionu radomskiego.

 

Więcej informacji na temat inicjatywy „DOBRY + DUSZEK = PEŁNY BRZUSZEK” znajduje się na stronie internetowej Fundacji PKO Banku Polskiego

https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/user/user_projects

 

Fundacja “Dobry Duszek”
26-610 Radom, ul. Mokra 2
tel. (+48) 48 369 02 84,
kom. (+48) 504 659 288

KRS 0000239253
BNP Paribas Bank Polska: 13 1750 1253 0000 0000 0613 0151

Darmowy Program PIT dostarcza PITax.pl